Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att riktad utdelning till delägare i fåmansföretag inte medfört annan beskattning än den som följer av reglerna för beskattning av ägare till fåmansföretag.

Läs mer

Inlägget Riktad utdelning i fåmansföretag dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se