Arbetsdomstolen har ansett att det inte funnits laga skäl för avskedade, men väl saklig grund för uppsägning, av en arbetstagare vid ett HVB-hem som bl.a. inte följt en arbetsledares instruktioner.

Läs mer

Inlägget Saklig grund för uppsägning dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se