Revisorsinspektionen bjöd den 20 april in till ett inledande samtal kring den framtida revisionen där branschföreträdare diskuterade och analyserade de utmaningar som revisionen står inför och behovet av åtgärder för att stärka revisionen.

Läs mer

Inlägget Samtal kring den framtida revisionen dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se