Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet återinförs från och med den 1 juli 2019.

Läs mer

Inlägget Skattereduktion för gåvor dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se