En arbetsgivare som påstår att ett skriftligt anställningsavtal har upprättats för skens skull, har ansetts ha bevisbördan för att parterna varit överens om att avtalet inte ska tillämpas dem emellan.

I och med att tvisten rör arbete i Norge måste Arbetsdomstolen först ta ställning till vilket lands lag som är tillämplig i målet. Därefter har Arbetsdomstolen prövat om parterna är bundna av det skriftliga anställningsavtalet samt om, och i vilken utsträckning, den anställde har rätt till lön, övertidsersättning, traktamente och semestersättning.

Läs mer

Inlägget Skenavtal vid anställning dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se