Regeringen har presenterat delar av den kommande budgetpropositionen för 2020. Den innehåller stora satsningar för att förbättra förutsättningarna för människor att bo, leva och verka på landsbygden.

Läs mer

Inlägget Stor satsning på landsbygdspolitik i budget 2020 dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se