Boverket skriver upp prognosen för bostadsbyggandet under främst år 2020. Detta utifrån att samhällsekonomin och bostadsmarknaden har utvecklats starkare än förväntat under coronapandemin.

Läs mer

Inlägget Uppdaterad byggprognos dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se