Många klarade Redovisningskonsultexamen

Totalt skrev 74 stycken deltagare senaste Redovisningskonsultexamen, varav 58 stycken av dessa kommer från SRF. Hela 43 stycken av SRFs examensdeltagare fick godkänt. En mycket positiv utveckling jämfört med tidigare examenstillfällen. Branschen är i stort behov av nya yrkesutövare dels på grund av det pågående generationsskiftet och för att kunna svara upp mot marknadens behov. SRF välkomnar därmed ytterligare 43 Auktoriserade Redovisningskonsulter till kåren och gläds över den nytta de också kommer att bidra med till näringsliv och samhälle. 

Sammanställningen av utfallet visar att gruppen som helhet var väl förberedd inför examen.  Svaren var strukturerade och tydliga. De som blivit godkända har visat att de har god förståelse för konsultrollen och Reko. De har på ett bra sätt visat att de kan hantera kunduppdrag.

Ett generellt område som behöver utvecklas är deltagarnas förståelse för hur de ska hitta stöd och information i lag och norm. Efter semestern kommer vi att offentliggöra en del i examen och lämna ytterligare information via en artikel i tidningen Konsulten.

Samtliga deltagare som genomfört Redovisningskonsultexamen via SRF kommer att få sitt resultat skickat till sig per post inom de närmaste dagarna. De som inte klarat examen kommer, efter semestrarna, erbjudas möjlighet att diskutera förbättringsområden samt det stöd SRF kan erbjuda. SRF kommer att kontakta dessa personer i slutet av augusti.

Läs mer om Redovisningskonsultexamen >>

Text: Helen Bäckqvist, Rekoansvarig SRF

 

Inlägget Många klarade Redovisningskonsultexamen dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se