Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att en ny skattenedsättning införs som innebär att energiskatten på förnybar el, inklusive solel, som framställs i små anläggningar på den plats där elen förbrukas, sänks till 0,5 öre per kilowattimme, dvs. med över 98 procent.

Läs mer

Inlägget Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se