Regeringen föreslår en ny kommunallag

Regeringen har i en lagrådsremiss lämnat förslag till en ny kommunallag. Förslaget innebär att kommunallagen får en ny struktur, ett enhetligt språk och är bättre anpassad för de utmaningar som kommuner och landsting står inför.

Läs mer

Inlägget Regeringen föreslår en ny kommunallag dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se