Få arbetsplatser jobbar förebyggande med psykosocial arbetsmiljö

Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, fyller i dagarna ett år. Men fortfarande anser drygt var tredje arbetsmiljöombud att arbetsgivaren i alltför liten utsträckning arbetar med att förebygga en ohälsosam arbetsbelastning.

Läs mer

Inlägget Få arbetsplatser jobbar förebyggande med psykosocial arbetsmiljö dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se