Preskription av skattefordringar vid konkurs

Skatteverket anser i ett ställningstagande att en konkursansökan rörande fordringar som omfattas av lagen om preskription av skattefordringar kan prövas av domstol även om den fordran som ligger till grund för ansökningen har preskriberats efter att ansökningen gjordes.

Läs mer

Inlägget Preskription av skattefordringar vid konkurs dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se