Bluffakturor straffbeläggs

För att komma till rätta med problemen med bluffakturor föreslår regeringen att det i brottsbalken förs in en straffbestämmelse om grovt fordringsbedrägeri. Därigenom straffbeläggs att i vilseledande syfte rikta betalningsuppmaningar till en vidare krets av mottagare.

Läs mer

Inlägget Bluffakturor straffbeläggs dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se