Ändrad beräkning av bilförmån

I en promemoria föreslår regeringen vissa justeringar i bestämmelserna om beräkning av bilförmånsvärdet med anledning av att det föreslås införas ett nytt så kallat bonus–malus-system där miljöanpassade fordon.

Läs mer

Inlägget Ändrad beräkning av bilförmån dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se