Nationell e-tjänst för serveringstillstånd

Som första kommun i Sverige kan Karlskrona erbjuda restaurangföretagare en nationell e-tjänst för serveringstillstånd. E-tjänsten som är ansluten till den sammansatta bastjänsten hämtar upp grundläggande information om företaget och presenterar den för användaren.

Läs mer

Inlägget Nationell e-tjänst för serveringstillstånd dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se