Förslag om ändrade skatteregler för paketerade fastigheter

I ett utredningsbetänkande föreslås att transaktioner med paketerade fastigheter likställs med direktförsäljning. Det föreslås även att en generell skatteplikt vid fastighetsbildning införs och att stämpelskatten för juridiska personer sänks till 2 procent.

Läs mer

 

Inlägget Förslag om ändrade skatteregler för paketerade fastigheter dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se