Ny förvaltningslag förenklar kontakten med myndigheter

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag till en ny förvaltningslag. Den nya lagen stärker enskildas rättssäkerhet i kontakt med myndigheter och snabbar på ärendehanteringen.

Läs mer

Inlägget Ny förvaltningslag förenklar kontakten med myndigheter dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se