Personalliggare på byggarbetsplatser

Enligt ett ställningstagande från Skatteverket kan en byggherre eller en entreprenör hamna i en situation där man inte anses ha fullgjort sin skyldighet enligt reglerna för personalliggare trots att denna underlåtenhet berott på förhållanden som man inte kunnat råda över.

Läs mer

Inlägget Personalliggare på byggarbetsplatser dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se