Bäst att satsa på jord- och skogsbruk

Av de företag som startade 2012 var 76 procent fortfarande verksamma tre år senare. Överlevnadsgraden var högst inom jordbruk, skogsbruk och fiske, och lägst inom handel, transport, hotell och restaurang. Det framgår av en undersökning från myndigheten Tillväxtanalys.

Läs mer

Inlägget Bäst att satsa på jord- och skogsbruk dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se