Förhandsbesked om koncernbidrag

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked ansett att den danska företagsformen a.m.b.a. (andelsselskap med begrænsat ansvar) motsvarar en svensk ekonomisk förening vid tillämpning av bestämmelserna om koncernbidrag.

Läs mer

Inlägget Förhandsbesked om koncernbidrag dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se