Semesterlön

En arbetstagare, en vd hos ett bolag, hade utöver månadslön erhållit årlig bonus grundad på bolagets resultat. Arbetsdomstolen har nu avgjort frågan om bonusavtalen inneburit att de utbetalda bonusbeloppen innefattat semesterlön och om han därmed redan fått semesterlön för bonusen.

Läs mer

Inlägget Semesterlön dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se