Ny lag om företagshemligheter

I ett utredningsbetänkande föreslås en ny lag för att anpassa svensk rätt till det nya EU-direktivet om skydd för företagshemligheter. Dessutom föreslås regler om straffansvar för anställda som obehörigen utnyttjar och röjer företagshemligheter.

Läs mer

Inlägget Ny lag om företagshemligheter dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se