Befrielse av fastighetsavgift när fastighet förändras

För en nybyggd bostadsbyggnad med tillhörande tomtmark på en småhusenhet betalas ingen fastighetsavgift de första femton åren. Om byggnaden väl har kvalificerat sig för avgiftsbefrielse så kvarstår befrielsen för marken även om byggnadsvärdet vid en senare taxering understiger 50 000 kr. Det skriver Skatteverket i ett ställningstagande.

Läs mer

Inlägget Befrielse av fastighetsavgift när fastighet förändras dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se