Ingen omprövning av debiterad preliminär skatt efter beslut om slutlig skatt

En begäran om omprövning av debiterad preliminär skatt som kommer in till Skatteverket efter att beslut om slutlig skatt för samma beskattningsår har fattats ska avvisas, skriver Skatteverket i ett ställningstagande.  Detta eftersom en ändrad debiterad preliminär skatt inte kan få någon effekt efter att den slutliga skatten beslutats.

Läs mer

Inlägget Ingen omprövning av debiterad preliminär skatt efter beslut om slutlig skatt dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se