Arbetsgivardeklaration på individnivå med början den 1 juli 2018

I samband med införande av redovisning på individnivå i arbetsgivardeklarationen har fråga uppkommit om vilka företag som omfattas av den tidigarelagda redovisningen och som redan den 1 juli 2018 ska börja redovisa på individnivå i arbetsgivardeklarationen.

Läs mer

Inlägget Arbetsgivardeklaration på individnivå med början den 1 juli 2018 dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se