Solcellsanläggning på lantbruksfastighet

Anskaffningsutgiften för en solcellsanläggning på en lantbruksfastighet har varken fördelats mellan de olika byggnader som anläggningen betjänar eller hänförts till byggnadsinventarier utan har i sin helhet räknats in i anskaffningsvärdet för byggnaden där den placerats. Det framgår av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen.

Läs mer

Inlägget Solcellsanläggning på lantbruksfastighet dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se