Nytt ställningstagande om solcellsanläggning på jordbruksfastighet

Skatteverket har med anledning av ändrade bestämmelser om energiskatt uppdaterat sitt ställningstagande avseende beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet. Justeringarna innebär inga förändringar avseende övriga skatter.

Läs mer

Inlägget Nytt ställningstagande om solcellsanläggning på jordbruksfastighet dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se