En effektivare flytträtt för pensionssparare

Finansdepartementet föreslår i en promemoria lagändringar som syftar till att effektivisera möjligheterna att flytta pensionssparande. De föreslagna förändringarna ska förbättra konsumenternas möjligheter att påverka den egna pensionen.

Läs mer

Inlägget En effektivare flytträtt för pensionssparare dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se