Arbetsmarknadssatsningar i budgetpropositionen för 2018

Regeringen satsar i höstbudgeten på att stärka insatserna inom arbetsmarknad och nyanländas etablering. Systemet för de subventionerade anställningarna reformeras och ett nytt, enhetligt stöd – introduktionsjobb införs.

Läs mer

Inlägget Arbetsmarknadssatsningar i budgetpropositionen för 2018 dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se