Ansvar för bokföringsbrott har prövats av Högsta domstolen

En hälftendelägare, tillika styrelsesuppleant, i ett fåmansaktiebolag har inte ansetts utöva ett bestämmande inflytande i bolaget. Det var den andre delägaren som ombesörjde bokföringen och utgjorde styrelsen i bolaget. Åtalet om bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll har ogillats.

Läs mer

Inlägget Ansvar för bokföringsbrott har prövats av Högsta domstolen dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se