PRV lanserar företagstestet Genomlysningen

Genomlysningen är ett företagstest som framförallt riktar sig till små och medelstora företag. I Genomlysningen besvarar företagaren tolv frågor för att sedan, utifrån svaren, få konkreta tips om hanteringen av de immateriella tillgångarna.

Läs mer

Inlägget PRV lanserar företagstestet Genomlysningen dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se