Rätt beskattningsår för avverkningsrätt

Inkomsten från ett avtal om avverkningsrätt ska tas upp som intäkt det beskattningsår då inmätning av virket skett hos skogsbolaget. Det är först vid denna tidpunkt som köpeskillingen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Det anser Högsta förvaltningsdomstolen som ändrar underinstansernas avgöranden.

Läs mer

Inlägget Rätt beskattningsår för avverkningsrätt dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se