Värdering av bostadsförmån

Inför inkomstbeskattningen 2018 har Skatteverket tagit fram tabeller för hyresnivåer i flerfamiljshus. Tabellerna är tänkta att vara till hjälp vid värdering av bostadsförmåner för lägenheter och småhus som används som fast bostad.

Läs mer

Inlägget Värdering av bostadsförmån dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se