Ett förstärkt amorteringskrav införs

Regeringen har godkänt Finansinspektionens förslag om förstärkt amorteringskrav. Det förstärkta amorteringskravet innebär att nya bolånetagare med bolåneskulder som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera minst 1 procent av skulderna utöver det befintliga amorteringskravet.

Läs mer

Inlägget Ett förstärkt amorteringskrav införs dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se