Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2017/2018

Regeringskansliet har gjort en sammanställning som innehåller ett urval av de lagar och förordningar som trätt i kraft runt årsskiftet 2017/2018, både sådana som är nya och ändringar i befintliga.

Läs mer

Inlägget Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2017/2018 dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se