Dom i mål om friskvårdsbidrag

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att ett friskvårdsbidrag på 4 000 kr som används för att spela golf på pay and play-banor och för att träna golfslag på en driving range utgör en skattefri personalvårdsförmån.

Läs mer

Inlägget Dom i mål om friskvårdsbidrag dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se