Domar i mål om företrädaransvar

Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till hur det ska bedömas om företrädare för ett bolag har agerat med uppsåt eller av grov oaktsamhet och därmed ska påföras betalningsskyldighet för bolagets skatter (företrädaransvar).

Läs mer

Inlägget Domar i mål om företrädaransvar dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se