Nytt informationspaket om intrång

Intrångsfrågor är ett komplext område som ständigt är aktuellt. Som ett led i Patent- och registreringsverkets uppdrag att öka kunskapen om och förståelsen för värdet av immateriella tillgångar har PRV sammanställt ett informationspaket om intrång.

Läs mer

Inlägget Nytt informationspaket om intrång dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se