Beskattning av insättningar på privat bankkonto

Det finns ingen presumtion som innebär att enbart bevisning i form av att det skett insättningar på någons privata bankkonto medför att insättningarna utgör skattepliktiga inkomster. Det framgår av en dom från Kammarrätten. Skatteverket instämmer i den bedömningen varför domen inte har överklagats.

Läs mer

Inlägget Beskattning av insättningar på privat bankkonto dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se