Utgifter innan aktiebolaget har registrerats

Skatteverket anger i ett ställningstagande att utgifter på grund av förpliktelser i bolagets namn, där ansvaret enligt aktiebolagslagen övergår på bolaget när bolaget har registrerats, normalt är avdragsgilla för bolaget.

Läs mer

Inlägget Utgifter innan aktiebolaget har registrerats dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se