En revisor kan vara ledamot i en valberedning

Kammarrätten har upphävt Revisorsinspektionens beslut att tilldela en revisor en disciplinpåföljd. Domstolen ansåg inte att revisorns uppdrag i valberedningen på ett försäkringsbolag rubbade förtroendet för hans opartiskhet och självständighet.

Läs mer

Inlägget En revisor kan vara ledamot i en valberedning dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se