Skattelättnad för fackföreningsavgift

Regeringen har lämnat en remiss till Lagrådet med förslag om att en skattereduktion för fackföreningsavgift ska återinföras. Förslaget innebär att en fackföreningsmedlem får en skattereduktion med 25 procent av den medlemsavgift som betalats under året

Läs mer

Inlägget Skattelättnad för fackföreningsavgift dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se