Ytterligare ett steg mot införande av lån till körkort

För att förbättra möjligheten att matchas mot arbete avser regeringen att införa en möjlighet till lån för utbildning för körkort. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2018.

Läs mer

Inlägget Ytterligare ett steg mot införande av lån till körkort dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se