Förstärkt följerätt

Följerätten ger bild- och formkonstnärernas rätt till en del av det ekonomiska utbyte som handeln med deras verk skapar. Enligt regeringens föreslag ska nu möjligheten att kontrollera konsthandlares m.fl. redovisning förbättras.

Läs mer

Inlägget Förstärkt följerätt dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se