Sänkt kostnad 2018 för Avtalspension SAF-LO

Premien, det vill säga kostnaden, för Avtalspension SAF-LO kommer att sänkas även under 2018. Sänkningen genomförs under våren men gäller från och med 1 januari 2018. Arbetsgivare kommer att få en kreditering för årets första månader.

Läs mer

Inlägget Sänkt kostnad 2018 för Avtalspension SAF-LO dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se