Betalning för trängselskatteförmån

För en anställd med bilförmån är förmån av trängselskatt vid privat körning som arbetsgivaren betalar en separat skattepliktig förmån. Skatteverket redogör i ett ställningstagande för vad som gäller när en anställd med bilförmån betalar ett belopp motsvarande förmånen.

Läs mer

Inlägget Betalning för trängselskatteförmån dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se