Förslag om ändrade regler för skattetillägg vid rättelse

Regeringen har lämnat en remiss till Lagrådet med förslag om att Skatteverket i vissa fall ska kunna ta ut skattetillägg när den skattskyldige själv kommer in med rättelse av en tidigare inlämnad felaktig uppgift.

Läs mer

Inlägget Förslag om ändrade regler för skattetillägg vid rättelse dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se