Fråga om diskriminering prövad av arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen har prövat om en arbetstagare tillika arbetssökande, som var kraftig överviktig, har utsatts för diskriminering då han nekades plats på grundutbildningen till kriminalvårdare och därmed sammanhängande anställning.

Läs mer

Inlägget Fråga om diskriminering prövad av arbetsdomstolen dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se