Rätten till PGI när arbetstillstånd saknas

Skatteverket skriver i ett ställningstagande att någon kontroll av om en person har tillstånd att arbeta i Sverige ska inte göras i samband med beslut om pensionsgrundande inkomst (PGI).

Läs mer

Inlägget Rätten till PGI när arbetstillstånd saknas dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se