Rättvisare avdrag i sjukförsäkringen

I en proposition föreslår regeringen att ett karensavdrag ska ersätta den nuvarande karensdagen. I lagen om sjuklön föreslås avdraget uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön.

Läs mer

Inlägget Rättvisare avdrag i sjukförsäkringen dök först upp på Srf konsulterna.

Source: srfkonsult.se